Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 05.09.2007
Дата публікації 07.09.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укрмаш-Конверсія"
Юридична адреса* 01010, м.Київ, вул.Січневого повстання, 11-А
Керівник* Колісниченко Леонід Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0442803294
E-mail* umkonversia@galsgroup.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Укрмаш-Конверсія» внесено зміни, внаслідок яких:
- фізична особа здійснила набуття пакету в обсязі 10 і більше % простих іменних акцій до 1 658 792 шт., що становить 64,7944 % голосуючих акцій емітента;
- фізична особа здійснила закриття рахунку;
- юридична особа ТОВ «Верекс» (м.Київ, вул.Драйзера, 4) здійснила закриття рахунку.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Колісниченко Леонід Миколайович