Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.04.2020 12:15:02
Дата здійснення дії: 19.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  14277432
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ», код ЄДРПОУ 14277432

(місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 19 травня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок зборів о 09 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься з 08 години 30 хвилин до 08 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом 24 годину 13.05.2020 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Кізюн Катерина Тимофіївна, Колісниченко Надія Костянтинівна, Яскевич Алла Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів – Колісниченка Леоніда Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів – Колісниченка Дениса Леонідовича.

 

  1. Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: затвердити передавальний акт майна, прав та обов’язків публічного акціонерного товариства «Укрмаш-Конверсія» до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія», складений станом на 18 травня 2020 року.

 

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, кабінет генерального директора, у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова комісії з припинення Товариства Колісниченко Л.М.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 2 560 084 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 671 339  штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://14277432.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 406-08-01.