Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2020 12:51:01
Дата здійснення дії: 10.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  14277432
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ», код ЄДРПОУ 14277432

(місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А)

далі-Товариство, повідомляє про прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені 10 березня 2020 року, рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія».

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки переходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія».

Протягом 30 днів починаючи з 10 березня 2020 року Товариство письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

 Голова комісії з припинення Товариства Л.М. Колісниченко