Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.11.2019 15:14:02
Дата здійснення дії: 09.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  14277432
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ», код ЄДРПОУ 14277432

(місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А)

(далі-Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 9 грудня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія» на вимогу акціонера, який володіє більше 5% голосуючих акцій Товариства, шляхом доповнення порядку денного зборів питанням вісім наступного змісту.

 

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення: направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 1 963 400 гривень 00 копійок. Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців від дати прийняття цього рішення через депозитарну систему України.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://14277432.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 406-08-01.